Састанак Подружнице Архивистичког душтва Србије, Пирот, 28. 9. 2018. године.

Објављено среда, 24 октобар 2018

Састанак је одржан у просторијама ресторана Бјанка у Пироту са почетком у 12 часова. Састанак су водили Ивана Костадиновић, директор Историјског архива у Пироту и Предраг М. Видановић, архивиста. На састанку су били присутни представници Архива: Зајечар, Лесковац, Врање, Прокупље и Пирот

Дневни ред:

1. Актуелна питања у архивској служби у Србији.

2. Проблеми у служби депоа и њихова решења.

3. Вођење основних и помоћних евиденција у Архиву.

4. Разно

О предложеном дневном реду водила се дискусија по тачкама:

1. Главни осврт је био на нацрт Закона о архивској грађи и архивској делатности који је и даље у оптицају, али без повратних информација докле се дошло са њим, да ли је у скупштинској процедури или није и када ће доћи на дневни ред. Изражено је задовољство што је Архивистичко друштво учествовало у јавној расправи Закона. Закључак је да Закон битно помера значај Архива, уређује неке основне нормативе, али је изражена бојазност око његовог коначког изгледа и колико ће се, уопште, мишљење Архивистичког друштва прихватити. Општи је став да је мишљење Архивистичког друштва конструктивно и да су предлози веома значајни за архивистичку струку и крајње практични и да тиме омогућава да рад у Архивима буде ефикасан и стручан. На крају дискусије закључено је да наша Подружница подржи мишљење и предлоге Архивистичког друштва.

2. Присутни су информисани да је крајем маја ове године на састанку Архивистичког друштва Србије у Београду основана Секције за смештај и техничку заштиту архивске грађе у архивима са циљем да се сагледа стање у архивским депоима, утврди рад ове службе, примете главни проблеми и покуша да кроз анализу дође до конструктивних предлога и решења. Тим поводом састављен је један Упитник који је послат појединим архивима, а који ће омогућити стварање праве слике о стању ове службе у Архивима. Од 40 Архива у архивској мрежи за Секцију се пријавило 14 Архива, а на Упитник, до одржања састанка, одговорило је 8 Архива.

У дискусији константовано је да су основни проблеми ове службе смештај и радна снага. Услови за смештај и чување архивске грађе у ненаменским депоима и принудним просторијама и даље је један од водећих проблема и практично нерешив без подршке виших инстанци у локалној самоуправи и надлежном министарству. Поред смештаја, константован је и недостатак радне снаге у деопима, и то архивских помоћника.

Подружница предлаже да Архивистичко друштво Србије упути допис Министарству културе и информисања да се у наредном периоду кроз финансирање пријеката установа културе обрати више пажња на инвестиције, изградњу и модернизацију депоа у Архивима. Као и да се сагледају сви Архиви појединачно како би им се дозволило запошљавање нових радника.

У наставку вођена је дискусија око Водича кроз депо, који за већину радника у депоу представља непознаницу, како он треба да изгледа и како да се води. Такође је једнa од непознаница и Књига евиденције издавања архивске грађе у депоу, која није уједначена за све Архиве. Ова дискусија повезана је са следећом тачком.

3. Вођење основних и помоћних евиденција у Архивима проблем је стручне природе, који данас када се све дигитализује и електронски воде књиге, представља баласт за раднике у архивима, а нарочито када се узме у обзир недовољни број људства и када један радник ради у више служби. За перманентно вођење књига и њихово ажурирање, напросто се нема времена. Поставља се питање њиховог броја и њихове разноврсности када се има у виду да се поједине информације понављају у више њих.

Предложено је да Архивистичко друштво Србији упути захтев Архиву Србије да се оформи Комисија која би анализирала све евиденције, основне и помоћне, и након тога написала нови Правилник о вођењу евиденције у Архивима, који би растеретио број основних и помоћних евиденција, обим информација који се уноси у њих и као основни задатак дао Упутство за електронско вођење евиденција.

4. Донета је одлука да следеће године домаћин Подружнице буде Архив у Зајечару.

 

 

Погодака: 13

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
121
Број прегледа чланака
44516

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google