Позив за пријаву радова за Међународно саветовање АДС, 8-10. октобар 2019.

Објављено четвртак, 06 јун 2019

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ РАДОВА

ЗА МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ

„ТАРА 2019“

Поштоване/и,

Архивистичко друштво Србије, уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије и Архивом Србије као партнером, ове године по трећи пут организује Међународно архивистичко саветовање. Овим Вас позивамо да својим радовима учествујете у његовом раду. Саветовање ће се одржати на планини Тари (Република Србија) од 8. до 10. октобра 2019. године.

 

Теме саветовања су:

  • Архиви у електронском окружењу

(Предлози:законска регулатива у области електронског пословања и њихова примена, резултати, искуства и примери досадашње примене електронског пословања и архивирања у државним органима и приватном сектору, проблеми у спровођењу прописа у пракси, заштита података о личности, проблем надзора од стране архива у спровођењу прописа о заштити архивске грађе која настаје у електронском облику, дигитализација у архивима, опремљеност архива за прихват документарног материјала у електронском облику, обученост кадрова у архивима за праћење процеса електронског пословања и електронско архивирање, прилагођавање архива потребама савременог друштва, традиционални архиви и дигитална будућност, предности и недостаци традиционалног и дигиталног окружења за архиве, електронско пословање у архивима, е-писарница, захтеви државе и друштва и могућности архива по питању дигитализације, јединствени информациони систем АРХИС – примена и пракса....).

  • Архивска служба данас и у будућности – актуелна питања и проблеми

(Предлози: размишљање о савременој архивској теорији и пракси у Србији и свету; шта су изазови са којима се суочавају архивисти данас; шта су приоритети архива; архивска „политика“ у Србији; будућност архивске службе у Србији; приватни архиви – потреба или профит; кадровски капацитети архива; образовање архивског кадра; питање стручних упутстава; доступност података, информација у архивима и начини за њихову већу видљивост; улога и одговорност архива у креирању историјске свести народа – документовање људских искустава; архиви и политика – утицаји на рад архива и чување докумената; колико актуелни политички тренутак одлучује о томе шта ће се чувати а шта не – примери; законодавство, прописи и слично; заштита архивске грађе у регистратурама, преузимање архивске грађе, смештај; услови рада у архивима; смештај и опремљенст зграда, техничка заштита, конзервација и рестаурација, корисници архивске грађе – решавање по захтевима грађана и државних органа, однос са оснивачима, финансирање и слично; стање архивских фондова; организација архивске службе у Републици Србији или примери других држава; правни положај архива у оквиру архивске мреже према важећем законодавству; сређивање, обрада архивских фондова; валоризација архивске грађе; публиковање обавештајних средстава и грађе; културно-пропагандни рад архива; коришћење архивске грађе у јавне и приватно-правне сврхе; микрофилмовање и/или дигитализација; кадрови у архивима; сарадња са   сродним институцијама (архиви, библиотеке и музеји) на презентацији културне баштине и сл...)

Крајњи рок за пријаву тема је 01. август 2019. године.

Пријава теме треба да садржи:

  1. Податке о аутору/ауторима (име и презиме, звање, установа у којој ради, e-mail, контакт телефон)
  2. Наслов рада (великим словима)
  3. Абстракт/сажетак (до 200 речи)
  4. Кључне речи (до 10 речи)
  5. Обликовање текста:

- текст процесор Word,

- стил Normal, форматA4,

- фонт Times New Roman,

- величина фонтова - наслов 16, основни текст 11

Пријаве слати на адресу уредника зборника радова, Слободанке Цветковић - Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Молимо ауторе да шаљу оригиналне радове који до сада нигде нису објављивани и који представљају њихов лични допринос задатој теми. У супротном, неће бити прихваћени.

Пре одржавања саветовања штампаће се Књига сажетака.

Рок за доставу комплетних радова је 1. новембар 2019. године.Радови би требало да буду обликовани према Упутству које можете пронаћи на сајту Архивистичког друштва Србије. Радови ће бити објављени у Зборнику радова након одржаног саветовања.

Након закључења рока за доставу пријава Редакција Зборника ће одлучити о прихваћеним темама и о томе обавестити ауторе.

Молимо Вас да поштујете дате рокове.

Аутори радова као и сви заинтересовани за учешће на саветовању биће о свему благовремено обавештавани преко веб сајта Архивистичког друштва Србије (www.arhivistickodrustvosrbije.org.rs ) и електронском поштом.

За Архивистичко друштво Србије

Лела Павловић, председник

 

ПОЗОВНО ПИСМО (ПРЕУЗМИ)

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ (ПРЕУЗМИ)

 

 

Погодака: 567

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
157
Број прегледа чланака
56333

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google