Извештај са радионице за архиваре на Саветовању "Нови Сад 2021"

Објављено петак, 15 октобар 2021

ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА

СТВАРАОЦЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА

        Међународно архивистичко саветовање АДС у Новом Саду, 6-8.2021.

Међународно архивистичко саветовање Архивистичког друштва Србије,   је у сарадњи са Архивом Војводине, Државним архивом Србије и Међуопштинским историјским архивом Чачак, организовано у Новом Саду у периоду од 6. до 8. октобра 2021. године. У оквиру саветовања је припремљена и реализована стручна Радионица за ствараоце и имаоце архивске грађе и документарног материјала. Тема радионице била је Закон о архивској грађи и архивској делатности – новине, права и обавезе субјеката у систему заштите архивске грађе и документарног материјала, практична примена. Радионица је осмишљена са циљем да се правни субјекти који стварају архивску грађу и документарни материјал детаљније упознају са новинама актуелног Закона о архивској грађи и архивској делатности и припреме за његову што бољу примену у процесу архивске грађе и документарног материјала који настаје њиховим пословањем.

 

У радионици су учествовале колеге из спољних служби које су припремиле излагања појединих питања из Закона о архивској грађи, и то: Југослав Вељковски (ИА Нови Сад), Јасмина Латиновић (ИА Београд), Марија Тодоровић (ИА Крагујевац), Милена Поповић Субић (Архив Војводине), Стојанка Бојовић (Историјски архив Косова и Метохије, радно ангажована у Историјском архиву Ниша), Мирослава Аџић (Међуопштински историјски архив Чачак), др Јасмина Живковић (ИА Пожаревац), као и колега Бошко Ракић, донедавно ангажован на пословима заштите архивске грађе ван архива у Историјском архиву Краљева. Радионицу је осмислила, координирала и водила др Јасмина Живковић, архивски саветник за заштиту архивске грађе ван архива (Историјски архив Пожаревац), координатор ове Радне групе при АДС-у. Из оправданих разлога, колегиница др Татјана Кикић из Државног архива Србије није присуствовала Радионици.

Радионицу је отворила председница АДС, Лела Павловић, архивски саветник и директор Међуопштинског историјског   архива у Чачку. Колегиница Славица Соломун из Државног архива Србије је обавестила учеснике о подзаконским прописима и стручним упутствима која су припремљена и налазе се у процедури доношења, а значајна су за заштиту архивске грађе ван архива. У току радионице, уручене су захвалнице правним лицима која су учествовала на конкурсу за избор Најбоље регистратуре у 2021. години. Захвалнице су добили Телеком Србије АД Београд Огранак у Нишу и Златиборац ДОО Београд Производња Мачкат (Ужице). Захвалнице су уручили директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић и председница АДС, Лела Павловић.

Поред излагача, радионици су присуствовале и колеге архивисти на заштити архивске грађе ван архива из архива у Ужицу, Сремске Митровице, Лесковца, Крушевца, Архива Војводине из Новог Сада и Војног архива Србије. Укупно је у раду учествовало представника из 13 архива у Србији.

Такође, у радионици су активно учествовали представници стваралаца архивске грађе и документарног материјала са територије надлежности Историјског архива у Ужицу, Крагујевцу, Пожаревцу, Новом Саду, Нишу, Београду, а укупно је било присутно 16 полазника из 11 правних субјеката/стваралаца. Радионица је функционисала по принципу излагања и презентација основне теме, које су по сегментима припремиле колеге излагачи. Други део радионице је чинила конструктивна дискусија, а општи је закључак био да су овакви видови едукације за ствараоце архивске грађе неопходни, те је потребно одржавати их чешће (са предлогом да то буде најмање квартално у току једне године), посебно у актуелном тренутку када треба на прави начин имплементирати нове архивске законске и подзаконске прописе. Овакав став представља и један од општих Закључака са овогодишњег Међународног архивистичког саветовања у Новом Саду.

 

 

Фото прилози доступни у архиви АДС-а.

 

Нови Сад,  8. октобар 2021.

 

Извештај израдила,

Др Јасмина Живковић, архивски саветник,

Кординатор Радне групе за заштиту архивске грађе при АДС-у

                                           

 

ПРЕУЗМИ КАО ПДФ ДОКУМЕНТ

Погодака: 293

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
347
Број прегледа чланака
186393

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google