Статут Архивистичког друштва Србије

Етички кодекс архивиста

Закон о култури

Закон о културним добрима

Стручна архивистичка упутства (Архивистика)

Прописи из области културе (Министарство културе и информисања Републике Србије)