Редакција Архивског гласника:

Татјана Кикић (Архив Србије) - уредник

Жељко Марковић (ИА Ужице) - члан

Мирјана Обрадовић (ИА Београда) - члан

Горан Давидовић (МИА Чачак) - члан

Слободанка Цветковић (ИА Пожаревац) - члан

 

 

 

Редакција Архивског прегледа:

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
96
Број прегледа чланака
33300

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google