Тара 2016

Објављено петак, 14 октобар 2016

МЕЂУНАРОДНО АРХИВИСТИЧКО САВЕТОВАЊЕ "ТАРА 2016"

У организацији Архивистичког друштва Србије и  Историјског архива Ужице, под покровитељством Министарства културе и информисања  Републике Србије,  13 и 14. октобра 2016. на планини Тара, у хотелу "Оморика", одржано је Међународно архивистичко саветовање  „Тара 2016“. На саветовању су учествовали представници архива и архивских удружења Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине,  Црне Горе, Мађарске и Србије. Тема саветовања била је "Вредновање архивске грађе".

Окупљене су у име организатора поздравили Мирослав Дучић, председник Архивистичког друштва Србије и директор Историјског архива Ужице, Жељко Марковић, као и представник Градске управе Ужице, Петар Благојевић, градски већник задужен за друштвене делатности. Такође, присутне су поздравили и представници из гостујућих архива и архивистичких удружења из Словеније,  Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, као и представници Мађарског друштва архивиста.

На почетку радног дела Саветовања,  директор Историјског архива Ужице, Жељко Марковић и директор Архива Републике Српске Бојан Стојнић, потписали су протокол о сарадњи.

Радно председништво првог дана чинили су: Милорад Јовановић, Дарко Рупчић и Александар Савић. Другог радног дана председништво су чинили: Јасмина Живковић, Сејдалија Гушић и Љиљана Дожић. Комисију за закључке чинили су: Бошко Ракић, Зоран Вељановић и Слободанка Цветковић.

Међу многобројним гостима из поменутих земаља, радове на овом међународном саветовању имали су следећи излагачи са темама:

Бранка Докнић (Србија)
Архив Југославије
ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ КАО КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Бојан Ђорђевић (Србија)
Филолошки факултет Београд
ШКОЛСКИ РЕГИСТРАТУРСКИ МАТЕРИЈАЛ (КЊИГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И МАТИЧНЕ КЊИГЕ ШКОЛЕ) – ИЗМЕЂУ АРХИВИСТИЧЕ И ИСТОРИЈСКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ

Мирјана Богосављевић (Србија) 
Архив Србије
АРХИВИСТА, ЧУВАР ИСТОРИЈЕ ИЛИ ЊЕН УОБЛИЧИТЕЉ: ИСКУСТВЕНА ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ НАСУПРОТ ПРОЦЕДУРАЛНОЈ

Владан Вуклиш (Босна и Херцеговина)
Архив Републике Српске
ПОВРАТАК КРЕАТИВНОИМ НЕЗАДОВОЉСТВУ: ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОАКТИВНОГ ВРЕДНОВАЊА

Слободанка Цветковић (Србија) 
Историјски архив Позаревац
ОСВРТ НА ВАЛОРИЗАЦИЈУ ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА У СРБИЈИ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Љиљана Дожић (Србија)
Архив Војводине, Нови Сад
САВРЕМЕНА СХВАТАЊА И ПРАКСЕ ВРЕДНОВАЊА ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА СА ОСВРТОМ НА АРХИВИСТИКУ У СРБИЈИ

Љерка Вук, (Хрватска)
Хрватски државни архив 
ВРЕДНОВАЊЕ АРХИВСКОГ ГРАДИВА У НОВИМ ДРУШТВЕНИМ ОКОЛНОСТИМА – ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР И ПРАКСА У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ У ПОСЛЕДЊИХ 30 ГОДИНА

Изет Шаботић, (Босна и Херцеговина)
Филозофски факултет Универзитета у Тузли
УТИЦАЈ ВРЕДНОВАЊА РЕГИСТРАТУРНЕ И АРХИВСКЕ ГРАЂЕ НА ОБАВЉАЊЕ АРХИВСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Зоран Вељановић (Србија)
Историјски архив Суботица
АРХИВСКА ПЕРИОДИКА У ВОЈВОДИНИ И ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Јасмина Латиновић (Србија) 
Историјски архив Београд
ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Марија Тодоровић (Србија)
Историјски архив Крагујевац
ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ КОД СТАВАРАЛАЦА И РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ПРЕУЗЕТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Татјана Кикић и Марко Адамов (Србија )
Архив Србије
ВАЛОРИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У РЕГИСТРАТУРАМААРХИВА СРБИЈЕ – НА ПРИМЕРУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ

Радмила Недељковић (Србија)
Архив Југославије
ВАЛОРИЗАЦИЈА РЕГИСТРАТУРСКЕ И АРХИВСКЕ ГРАЂЕ „ФИЛМСКИХ НОВОСТИ“

Агим Јанузи и Драган Живковић (Србија)
Иторијски архив „Тимочка крајна „Зајечар“
ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У РЕГИСТРАТУРАМА НА ТЕРИОРИЈАЛНОЈ  НАДЛЕЖНОСТИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ЗАЈЕЧАРУ

Данијела Бранковић (Србија)
Архив Војводине, Нови Сад
ПРОБЛЕМ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ЦРКВЕНЕ ПРОВЕНИЈЕНЦИЈЕ -МАНАСТИР БЕЗДИН, РУМУНИЈА

Зоран Вукелић (Србија)
Историјски архив Суботица
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ УРЕГИСТРАТУРАМА -КЉУЧ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Татјана Сегединчев (Србија)
Историјски архив Суботица
ВАЛОРИЗАЦИЈА ДОКУМЕНАТА У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ СУБОТИЦЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ВАЛОРИЗАЦИЈУ КОД ФОНДА „СЕНАТ ГРАДА СУБОТИЦЕ“ (ГРАДСКО ПОГЛАВАРСТВО) 1918-1941

Енвер Ујкановић (Србија)
Историјски архив „Рас“ Нови Пазар
ОРИЈЕНТАЛНА ГРАЂА И ЊЕНА ВАЛОРИЗАЦИЈА У АРХИВСКИМ ФОНДОВИМА

Ванда Војводић Мицова (Србија)
Историјски архив Зрењанин
ПЕРИОДИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ НА ПРИМЕРУ ПРИВРЕДНИХ И УПРАВНИХ ФОНДОВА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН

Велибор Тодоров, Зоран Јанковић (Србија)
Историјски архив „Тимочка крјина“ Зајечар
РАЗГРАНИЧЕЊЕ ФОНДОВА У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ У ЗАЈЕЧАРУ И ПРОБЛЕМИ ИЗ ПРАКСЕ

Aleksandra Milost Pavšić (Slovenija)
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
VALORIZACIJA REGISTRATURNE GRAĐE U SLOVENIJE

Срђан Пејовић (Црна Гора)
Државни архив Црне Горе, Цетиње
РЕВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ПРОЦЕСУ РЕСТИТУЦИЈЕ -кориснички захтјеви и инвентивност
Архивских фондова и збирки у Црној Гори

Јелана Бошковић, Милорад Јовановић (Србија)
Историјски архив „Средње Поморавље“ Јагодина
ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ЦРКАВА И МНАСТИРА ШУМАДИЈСКЕ И БРАНИЧЕВСКЕ ЕПАРХИЈЕ

Јасмина Живковић (Србија)
Историјски архив Пожаревац
РАЗГРАНИЧЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ - нормативна, теоријска и практична разматрања, са примерима из праксе Историјског архива Пожаревац

Програм саветовања можете преузети овде: страна 1; страна 2;

Радови са Саветовања објављени су у Зборнику радова "Архивска грађа у теорији и пракси". Такође, објављена је и посебна Kњига сажетака објављених радова.

Фотографије са саветовања можете погледати овде. Фото: Немања Спаловић, Историјски архив Ужице

Закључке са саветовања можете погледати овде.

 

 

Погодака: 1822

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
356
Број прегледа чланака
213151

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google