Презентације радова са саветовања АДС у Новом Саду, 6-8. октобар 2021.

Објављено недеља, 10 октобар 2021

*** Овде су постављене Power Point презентације учесника Саветовања "Нови Сад 2021" који су на тај начин илустровали своје излагање. Један број аутора није имао ову врсту допуне свом излагању, што не значи да нису учествовали и дали свој допринос.

Доц. др Влатка Лемић (ICARUS Хрватска), ICARUS aktivnosti i projekti - suradnja i umrežavanje

Доц. др Мартин Превишић, Филозофски факултет Загреб (Хрватска), Hoover Institution Library & Archives, Stanford University – Arhivski izvor jugoslovenskih povijesti

Др Љубинка Шкодрић, Институт за савремену историју Београд (Србија), Судбина архивске грађе краља Александра Обреновића

МА Елма Дервишбеговић, Хисторијски архив Сарајево (БиХ), Predstavljanje građe na orijentalnim jezicima koja se čuva u Historijskom arhivu Sarajevo

Иван Хофман, Архив Југославије (Србија), Савезна комисија за културне везе са иностранством – извор за проучавање спољне политике Југославије 1949–1971

Мр Александра Пијук-Пејчић, Хисторијски архив Сарајево (БиХ), Архивски фондови школа у служби историјских извора

Натали Величковић, Историјски архив Ниш (Србија), Регионална привредна комора – Ниш (1962– ), 1962–1979, настанак и развој

Стјепан Прутки, Државни архив у Вуковару (Хрватска), Arhivsko gradivo Biđ-bosutske vodne zadruge – izvor za proučavanje pjesti vodoprivredne djelatnosti sriјemskog područja

Тамара Вијоглавин Манчић, Архив Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (БиХ), Отргнуте од заборава и контроверзи: Сестре милосрднице у Брчком

Наташа Раденковић, Историјски архив Ниш (Србија), Главни одбор Црвеног крста Србије – Окружни одбор Ниш (1878–1947), 1929–1947.

Славица Соломун, Државни архив Србије (Србија), Илустративни материјал као извор научних истраживања

Драгана Станисављевић и Бранка Јаначковић, Историјски архив „13. јануар” Врање (Србија), Фотографија као сведок историјских догађаја

Др Иво Орешковић, Државни архив у Дубровнику (Хрватска), Ostavinski spisi Kotarskog suda u Cavtatu – ogledalo svakodnevnice Konavala u vrijeme austrijske uprave i Kraljevine (SHS) Jugoslavije

Невена Карабашевић, Историјски архив Ниш (Србија), Породични и лични архивски фондови у Историјском архиву Ниш

Татјана Сегединчев, Историјски архив Суботица (Србија), Архивска грађа као извор за историју руске емиграције у Суботици између два светска рата

Др Светлана Стефановић, Архив Југославије (Србија), Међународна година жена – ОУН 1975. у фондовима Архива Југославије

Мр Мирјана Богосављевић, Државни архив Србије (Србија), Очување архивских записа о пандемији корона вируса

Никола Аџић, Државни архив Србије (Србија), Архивски информациони систем – АРХИС

Татјана Драгићевић, Државни архив Србије (Србија), Искуства на уносу података у јединствени информациони систем за архиве у Републици Србији – АРХИС

Дарко Маринковић, Војни архив Београд (Србија), Дигитализација архивске грађе Војног архива – Информациони систем дигиталног архива „ИДА 2.0”

Сађида Балта, Архив Федерације (БиХ), Iskustva na sređivanju fondova iz oblasti javne uprave i javne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ерика Жилић Винцетић, Државни архив у Осијеку (Хрватска), Razglednice u arhivskim fondovima i zbirkama – doprinos arhivističkoj obradi i sređivanju

Снежана Петров, Државни архив Србије (Србија), Етика у конзервацији архивске грађе

Синиша Домазет, Архив Босне и Херцеговине, Сарајево (БиХ), Arhiv Bosne i Hercegovine – osnutak i postojanje

Наташа Малобабић Вукић и Југослав Вељковски, Историјски архив Града Новог Сада (Србија), Архивски депои Историјског архива Града Новог Сада и питање заштите архивске грађе

Стојанка Бојовић, Архив Косова и Метохије, рад. анг. Историјски архив Ниш (Србија), Правосудни органи у Нишу непосредно и након Другог светског рата

Др Јасмина Живковић, Историјски архив Пожаревац (Србија), Јавни извршитељи у систему заштите архивске грађе

Душко Грбовић, Завичајни музеј Јагодина (Србија), Музејско одељење при Градској државној архиви – прилог историји повезаности завичајног музеја Јагодина и Историјског архива Јагодина

Бојана Јовац и Јелена Ковачевић, Историјски архив Крушевац (Србија), Нова архивска стварност – утицај пандемије Ковид – 19 на Архив Крушевац, прилагођавање рада у новим условима и изазови будућности

 

 

 

Погодака: 463

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
347
Број прегледа чланака
186324

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google