Закључци Саветовања "Нови Сад 2021"

Објављено четвртак, 14 октобар 2021

ЗАКЉУЧЦИ

СА МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВИСТИЧКОГ САВЕТОВАЊА

одржаног у Новом Саду од 6. до 8. октобра 2021.

 

Комисија за израду закључака са Међународног архивистичког саветовања Архивистичког друштва Србије, одржаног у Новом Саду од 6. до 8. октобра 2021. године, у саставу Милена Поповић Субић, архивски саветник (Архив Војводине), Славица Соломун, архивски саветник (Државни архив Србије) и др Јасмина Живковић, архивски саветник (Историјски архив Пожаревац), сагласно предлаже следеће Закључке са овогодишњег саветовања:

  • Једногласно је мишљење чланова Комисије за закључке да је овогодишње саветовање, као и претходна, организовано на високо стручном, професионалном и колегијалном нивоу. Заједничким напорима Архивистичког друштва Србије, Архива Војводине, Државног архива Србије и Међуопштинског историјског архива у Чачку, саветовање је одржано са великим успехом, иако су неповољни услови, ограничења и дилеме у погледу успеха и здравствене безбедности саветовања, биле изазване актуелном епидемиолошком ситуацијом услед присуства вируса COVID 19. 
  • Неопходно је вратити се архивистици као научној дисциплини и практичној делатности. Стога на будућим скуповима архивиста очекујемо више радова из архивистике, у   којима ће се разматрати проблеми на које наилазимо у пракси, предлагати решења и разматрати примена архивског законодавства, али и домети архивистике у окружењу, јер су решавање проблема, примена досадашњих правила струке (архивистике), целовитост и једнообразност у сређивању и обради архивских фондова, као и унапређење архивске делатности основ за дигитализацију и успостављање и развој јединственог архивског информационог система.
  • Наставити сарадњу са сродним научним и архивским институцијама и струковним удружењима, на представљању архивске грађе као прворазредног историјског извора.
  • Још увек немамо адекватан одговор како решавати кључна питања за рад архива као што је хроничан недостатак простора, те зато предлажемо заједничку иницијативу према надлежним државним органима у том смислу, а у циљу решавања овог питања.
  • Надамо се да ће подзаконски акти које предвиђа Закон о архивској грађи и архивској делатности бити донети у што скорије време, те смо мишљења да посебна сесија на будућим саветовањима архивиста треба да буде посвећена примени Закона и подзаконских аката и стручних упутстава.
  • Појединим темама требало би посветити више пажње у смислу дужине времена за излагање и могућности дискусије после излагања; овде подразумевамо теме које обрађују новине у архивској теорији и пракси (нпр. имплементација информационог система, дигитализација, законске новине), а које могу бити представљене на саветовањима и као уводне теме/предавања.
  • Сарадњу са ствараоцима архивске грађе и документарног материјала треба наставити у досадашњем облику – са предавањима и радионицама на одређене теме, уз активно учешће представника стваралаца; едукативне радионице могу да се одржавају периодично и у времену између два архивистичка саветовања на годишњем нивоу.
  • Предлажемо такође организацију стручних радионица за стручна запослена лица у архивима у Србији, по свим важним и актуелним питањима архивистике, јер је неопходно стандардизовати рад на заштити архивске грађе у националном архивском систему.
  • Пратити искуства других институција на дигитализацији документације, као и стандардизацијe процеса дигитализације и микрофилма у архивској делатности у Србији, а све у циљу правовремене и квалитетне заштите архивске баштине и осавремењавања архивске делатности у Србији.
  • Мишљења смо да су етички принципи у раду архивиста и конзерватора, као кључних стручних лица у заштити архивске баштине, веома важни, помало и заборављени, због чега позитивно оцењујемо промишљања и радове на ову тему, са предлогом да би о истој теми требало више говорити и на будућим сусретима архивиста.

    

     У Новом Саду,                                                    Комисија за израду закључака

     8. октобра 2021.                                                 Милена Поповић Субић

                                                                               Славица Соломун

                                                                                Др Јасмина Живковић

 

ПРЕУЗИМИ КАО ПДФ ДОКУМЕНТ

 

 

 

 

 

Погодака: 257

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
347
Број прегледа чланака
186440

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google