ЗБОРНИК АДС 4/2020

Објављено петак, 24 септембар 2021

 

САДРЖАЈ

НАСЛОВНА, ИМПРЕСУМ, ЦИП

НА ИВИЦИ НЕПОЗНАТОГ

(Лела ПАВЛОВИЋ)

РЕЧ УРЕДНИКА

(Слободанка ЦВЕТКОВИЋ)

Зорица СМИЛОВИЋ, Снежана ЛАЗИЋ

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА – 75 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА

Др Јасмина ЖИВКОВИЋ

АРХИВИ ИЗМЕЂУ УПРАВНЕ, КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ ДИМЕНЗИЈЕ

Dr. sc. Ivo OREŠKOVIĆ

KAKO OSIGURATI ODRŽIVI RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE U ARHIVIMA? DUBROVAČKI ARHIV NE MORA BITI A PRIORI ZAHTJEVAN I ZAMORAN!

Мр Мирјана БОГОСАВЉЕВИЋ

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ АРХИС, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРИМЕРУ ФОНДА МИНИСТАРСТВА СОЦИЈАЛНОГ СТАРАЊА НРС 1944-1951. АРХИВ СРБИЈЕ

Бранка ЈАНАЧКОВИЋ, Славица СОЛОМУН

ЕДИЦИЈА ВОДИЧ КРОЗ АРХИВСКУ ГРАЂУ СРБИЈЕ

Срђан СИВЧЕВ

ЗБОРНИК „ATTENDITE“ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КИКИНДА – ЧУВАЊЕ ПАМЋЕЊА КРОЗ ПУБЛИКАЦИЈУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Милорад ЈОВАНОВИЋ, Слободанка ЦВЕТКОВИЋ

ПЕРИОДИЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ АРХИВСКИХ УСТАНОВА У СРБИЈИ

Предраг М. ВИДАНОВИЋ

УПОТРЕБА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У СВРХУ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

Tamara VIJOGLAVIN MANČIĆ

PROBLEMI I IZAZOVI ISTRAŽIVANJA ARHIVSKE GRAĐE NA PRIMJERU IZLOŽBE „TRAGOM BRČANSKIH JEVREJA“

Dr Ljubinka ŠKODRIĆ, dr Vladimir PETROVIĆ

NA PUTU KA DIGITALNOJ ISTORIJI. DIGITALNI CENTAR INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU

Дејан ВИЛИМОНОВИЋ, Снежана ЂУРОВИЋ

ЗНАЧАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ВОЈНОГ АРХИВА У ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ СЕЋАЊА О ВОЈСЦИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Мр Александра ПИЈУК-ПЕЈЧИЋ

ЛИЧНИ И ПОРОДИЧНИ ФОНДОВИ ХИСТОРИЈСКОГ АРХИВА САРАЈЕВО КАО ИЗВОРИ ЗА ПРВИ СВЈЕТСКИ РАТ

МА Драган ТЕОДОСИЋ

ИЗДАВАЧКА И ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ АРХИВА ЈУГОСЛАВИЈЕ У КОНТЕКСТУ ИСТРАЖИВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА И СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ У ХХ ВЕКУ

Др Драгомир БОНЏИЋ

ИЗВОРИ У БЕОГРАДСКИМ АРХИВИМА ЗА ИСТОРИЈУ ВИСОКОГ ШКОЛСТВА И НАУКЕ У СРБИЈИ У 20. ВЕКУ

Doc. dr Martin PREVIŠIĆ

IZVORIMA PROTIV KONTROVERZI – LOGOR NA GOLOM OTOKU

Исидора СТОЈАНОВИЋ ТЕОДОСИЋ

ОСТАВИНСКИ СПИСИ ЗЕМУНАЦА СТРАДАЛИХ ИЛИ УМРЛИХ У ПЕРИОДУ 1941-1944 – ПРИМЕРИ ИЗ ФОНДА КОТАРСКИ СУД ЗЕМУН – ЗЕМУН (1872-1944)

Наташа РАДЕНКОВИЋ

ЖЕНСКИ САВЕЗИ И ДРУШТВА КРОЗ АРХИВСКЕ ФОНДОВЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ

Натали ВЕЛИЧКОВИЋ

ПРИКАЗ ВАРИЕ – ПРЕПИСКА СВЕТОЗАРА ВУКМАНОВИЋА ТЕМПА РАДИ УТВРЂИВАЊА ПОГИБИЈЕ ЊЕГОВОГ БРАТА ОД СТРИЦА

Др Слободан СЕЛИНИЋ

АРХИВСКА ДОКУМЕНТА КАО ИЗВОР ЗА СТАВОВЕ ЈОСИПА БРОЗА: КАКО ЈЕ ТИТО „(АУТО)ЦЕНЗУРИСАН“

Ивана БОЖОВИЋ, Марко РАДОВАНОВИЋ

ЗБИРКЕ ПОЛИТИЧКИХ ЕМИГРАНАТА У АРХИВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Мирјана ОБРАДОВИЋ

ФОТОГРАФИЈЕ У ЛЕГАТИМА, ЛИЧНИМ И ПОРОДИЧНИМ ФОНДОВИМА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА – ЗНАЧАЈ И РАЗНОВРСНОСТ

Мр Маја НИКОЛОВА

НЕДИЋЕВА ШКОЛСКА РАДНА СЛУЖБА – 5. ЈУЛИ 1942. ГОДИНЕ

Стојанка БОЈОВИЋ

ПАСТЕРОВ ЗАВОД У НИШУ – 120 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Горан МИЛОСАВЉЕВИЋ

ЛЕКАР И ДИПЛОМАТА У СЛУЖБИ НАРОДА. ПРЕДСТАВЉАЊЕ РУКОПИСНЕ ОСТАВШТИНЕ ЈАНИЋИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА

Красимира ТОДОРОВА ЧАКЪРОВА 

СТОЯАН АРШИНКОВ – СТЕНОГРАФ, ЖУРНАЛИСТ И АВТОР НА ДОКУМЕНТАЛНО-ПУБЛИЦИСТИЧНИ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ ОЧЕРЦИ

СТОЈАН АРШИНКОВ – СТЕНОГРАФ, НОВИНАР И АУТОР ДОКУМЕНТАРНО-ПУБЛИЦИСТИЧКИХ И НАУЧНО ПОПУЛАРНИХ ПРИЛОГА

Станислава ГЕНАДИЕВА СТАНКОВА – ГЕОРГИЕВА 

ПАРТНЬОРТСТВОТО НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ПЕРНИК С ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА В РЕГИОНА

САРАДЊА ДРЖАВНОГ АРХИВА ПЕРНИК СА ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У РЕГИОНУ

Бојана ЈОВАЦ

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРУШЕВАЦ – ИЗЛОЖБЕ И ПРЕДАВАЊА У ФУНКЦИЈИ ЕДУКАЦИЈЕ УЧЕНИКА

Марија ТОДОРОВИЋ

УТИЦАЈ ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ СЛУЖБИ НА ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Јасмина ЛАТИНОВИЋ

ИЗЛУЧИВАЊЕ БЕЗВРЕДНОГ ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА У РЕГИСТРАТУРАМА РЕПУБЛИЧКОГ КАРАКТЕРА

Бошко РАКИЋ

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД СТВАРАОЦИМА И ИМАОЦИМА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

 Stjepan PRUTKI, Zdenko ŠTRANGAR

ARHIVSKA KNJIGA / KNJIGA PISMOHRANE: ZAKONOM NAMETNUT TERET ILI NEOPHODNO POMAGALO U SVAKODNEVNOM RADU - HRVATSKA PRAKSA

Јелена КОВАЧЕВИЋ, Бојана ЈОВАЦ

РАЗГРАНИЧЕЊЕ И ФОРМИРАЊЕ АРХИВСКИХ ФОНДОВА СТЕЧАЈНИХ ДУЖНИКА

Александар БЕРЕЖНОВ

ВРЕДНОВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА – ИСПЛАТНЕ ЛИСТЕ, ЗНАЧАЈ И РОКОВИ ЧУВАЊА

Милена ПОПОВИЋ СУБИЋ

КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ – ПОЈАМ И ФОРМИРАЊЕ

Siniša DOMAZET

PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST MIKROFILMA U ARHIVU BOSNE I HERCEGOVINE

Јасминка МАРКОВИЋ

ЗНАЧАЈ ОТКРИВАЊА И УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА У АРХИВИМА

Снежана ПЕТРОВ

ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ОД КАТАСТРОФА

Светлана ПЕРОВИЋ ИВОВИЋ

САВРЕМЕНА АРХИВСКА ЗГРАДА И КРАТАК ОСВРТ НА РЕДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА

ЗБОРНИК РАДОВА БР. 4 (КОМПЛЕТНО)

 

*Дигитализација: Слободанка Цветковић

 

Погодака: 335

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
283
Број прегледа чланака
114350

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google