ЗБОРНИК АДС 3/2019

Објављено четвртак, 23 септембар 2021

 

САДРЖАЈ

НАСЛОВНА, ИМПРЕСУМ, ЦИП

У ЗНАКУ ЈУБИЛЕЈА - АРХИВИСТИЧКО ДРУШТВО СРБИЈЕ 1954-2019.

(Лела ПАВЛОВИЋ)

РЕЧ УРЕДНИКА

(Слободанка ЦВЕТКОВИЋ)

УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ СА МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВИСТИЧКОГ САВЕТОВАЊА

(Верица ФИЛИПОВИЋ)

Славен ЧОЛОВИЋ

АРХИВИ СРБИЈЕ У БИНАРНОМ СИСТЕМУ. ТЕХНОЛОШКИ ИСКОРАК ИЛИ ДИГИТАЛНИ МРАК 

Марија ТОДОРОВИЋ

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ТРАДИЦИОНАЛНОГ И ДИГИТАЛНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА АРХИВЕ 

Зорица НЕТАЈ

ПРЕТРАЖИВАЧ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА  – МЕСТО ПРОМОЦИЈЕ АРХИВСКИХ ЗБИРКИ ФОТОГРАФИЈА 

Stjepan PRUTKI

TOPOTEKA KAO VIRTUELNI ARHIV  – PRIMJERI SURADNJE ARHIVA I ZAJEDNICE 

Мr. sci. Esaf LEVIĆ, Asmir ZEČIĆ

DIGITALIZACIJA I UPRAVLJANJE DIGITALIZOVANOM ARHIVSKOM GRAĐOM U SLUŽBI ZA ARHIV BRČKO DISTRIKTA 

Siniša DOMAZET

POGLED IZ PROŠLOSTI – RESTAURACIJA I DIGITALIZACIJA NETIPIČNIH FOTOGRAFSKIH FORMATA U ARHIVU BOSNE I HERCEGOVINE 

Зоран ВУКЕЛИЋ

ИНТЕРНЕТ У СЛУЖБИ „СПОЉНЕ СЛУЖБЕ“

Јасмина ЛАТИНОВИЋ, Југослав ВЕЉКОВСКИ

ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТИ И ПОСТОЈЕЋИ ПРАВИЛНИЦИ О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 

Бојана ЈОВАЦ, Јелена КОВАЧЕВИЋ

АРХИВИ НА ПУТУ КА САВРЕМЕНОМ АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ

Сузана ПЕТРОВИЋ, Милена ЈОВАНОВИЋ

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ИЛИ МИКРОФИЛМОВАЊЕ 

Маја НИКОЛОВА

ПРЕДНОСТИ ДИГИТАЛИЗОВАНЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ. ФОНД ВОЈИСЛАВА БОРИЋА

Предраг М. ВИДАНОВИЋ

АРХИВСКА ГРАЂА  – КУЛТУРНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ДОБРО?

Данијела БРАНКОВИЋ

УДЕО ОБРАЗОВАЊА У ПОСТУПКУ ОБРАЗОВАЊА У ПОСТУПКУ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКЕ СТРУКЕ У СРБИЈИ 

Милена ПОПОВИЋ СУБИЋ

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Снежана ПЕТРОВ

КОНЗЕРВАЦИЈА  – ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА 

Мср. Јасмина ЖИВКОВИЋ

КАТЕГОРИЗАЦИЈА СТВАРАЛАЦА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У СРПСКОЈ АРХИВИСТИЦИ  – ИСКУСТВА И ПРЕПОРУКЕ 

Бошко РАКИЋ

ПРЕУЗИМАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ПЕРИОДУ ТРАНЗИЦИЈЕ ДРУШТВА 

Стојанка БОЈОВИЋ, Мирјана БОШКОЋЕВИЋ

ИСКУСТВА У ВРШЕЊУ СТРУЧНОГ НАДЗОРА КОД ПРИВАТНИХ ПРЕДУЗЕТНИКА КАО СТВАРАЛАЦА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА У НАДЛЕЖНОСТИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ

Tamara VIJOGLAVIN MANČIĆ

PREGLED STRUČNOG NADZORA NAD ZAŠTITOM REGISTRATURNE GRAĐE U NASTAJANJU SKUPŠTINE OPŠTINE BRČKO 

Mr. sci. Esaf LEVIĆ, Emir HAMZIĆ, Ivana DAMJANOVIĆ

ARHIVSKA GRAĐA U DEPOIMA SLUŽBE ZA ARHIV BRČKO DISTRIKTA 

Александар БЕРЕЖНОВ

ВРЕДНОВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА. КАРТОНИ ЗАРАДА  – ЗНАЧАЈ И РОКОВИ ЧУВАЊА

Милорад ЈОВАНОВИЋ

ФОНД ТРГОВАЧКОГ ОБАВЕШТАЈНО И ИНКАСО ЗАВОДА "КРЕДИТ-ИНФОРМ" БЕОГРАД (1928-1941)

Mр Александра ПИЈУК ПЕЈЧИЋ

ЗНАЧАЈ ПОЗНАВАЊА МЕТОДА ИСТРАЖИВАЊА И ЊИХОВА ПРИМЈЕНА У АРХИВИСТИЦИ 

Иван ХОФМАН

ПРИМЕР ВИЗУЕЛИЗАЦИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА. ИЗЛОЖБА "МИ ГРАДИМО ПРУГУ  – ПРУГА ГРАДИ НАС“

Мирјана ОБРАДОВИЋ

ЗНАЧАЈ ЛЕГАТОРСТВА У ФОРМИРАЊУ АРХИВСКИХ ФОНДОВА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА 

Горан МИЛОСАВЉЕВИЋ

ЛИЧНИ ФОНДОВИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ШУМАДИЈЕ, ДРАГОЦЕНИ ИЗВОР НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ 

Татјана СЕГЕДИНЧЕВ

АРХИВСКА ЗБИРКА КАО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 

Мр Мирјана БОГОСАВЉЕВИЋ

ПОПУЛАРИЗАЦИЈА АРХИВА – КУЛТУРА СЕЋАЊА

Весна ЂАИЋ ШКОНДРИЋ

КУЛТУРНО ПРОПАГАНДНИ РАД АРХИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 *Дигитализација: Слободанка Цветковић

 

Погодака: 278

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
283
Број прегледа чланака
114359

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google