ЗБОРНИК АДС 2/2018

Објављено среда, 22 септембар 2021

САДРЖАЈ

НАСЛОВНА, ИМПРЕСУМ, ЦИП

РЕЧ УНАПРЕД

(Зоран ВЕЉАНОВИЋ)

 

Јасмина ЖИВКОВИЋ

ЕЛЕКТРОНСКО АРХИВИРАЊЕ И СТВАРАОЦИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У СРБИЈИ - ПРОКЛАМОВАНО И СТВАРНО 

Милена ПОПОВИЋ СУБИЋ

ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА 

Светлана ПЕРОВИЋ ИВОВИЋ

ПРИСТУП РЕФОРМАТИРАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ЦИЉУ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ 

Марија ТОДОРОВИЋ

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ АРХИВА ПОТРЕБАМА САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА 

Мирјана БОГОСАВЉЕВИЋ

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У АРХИВИМА СРБИЈЕ – АRCHIVEMATICA, ПРИКАЗ ПРАКТИЧНЕ ПРИМЕНЕ СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ АРХИВАМА НА ПРИМЕРУ ГРАЂЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И ВЕРА СРБИЈЕ 1941-1944 - ГЛАВНИ ПРОСВЕТНИ САВЕТ (СТАТИТСТИКА НАРОДНИХ ШКОЛА У КРАЉЕВУ И ЧАЧАКУ 

Аднан ТИЊИЋ, Саша ЂУКИЋ

ИНФОРМАТИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ СЛУЖБЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ  – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Josip MIHALJEVIĆ

ZAŠTITA I UPRAVLJANJE METAPODATCIMA U PDF DOKUMENTIMA

Bojan CVELFAR

USPOSTAVLJANJE SLOVENAČKOG ELEKTRONSKOG ARHIVA 

Stjepan PRUTKI

DIGITALIZIRANO ARHIVSKO GRADIVO VOJNE KRAJINE IZ 18. I 19. STOLJEĆA U ARHIVIMA U HRVATSKOJ - STANJE I MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA U ZAJEDNICI

Слободанка ЦВЕТКОВИЋ, Саша ЦВЕТКОВИЋ

ЕЛЕКТРОНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ОБРАЗОВАЊУ НА ПРИМЕРУ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Ivan FRAS, Miroslav NOVAK

PREUZIMANJE, STRUČNA OBRADA I KORIŠĆENJE ARHIVSKE GRAĐE "MARIBOR 2012" - EVROPSKA PRESTONICA KULTURE

Бошко РАКИЋ

АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ АРХИВСКЕ СЛУЖБЕ И МОГУЋА РЕШЕЊА

Зоран СТЕВАНОВИЋ

ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИСАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Југослав ВЕЉКОВСКИ, Јасмина ЛАТИНОВИЋ

ПОТРЕБА ИЗРАДЕ ОРИЈЕНТАЦИОНИХ ЛИСТА КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА КОД ИМАЛАЦА/СТВАРАЛАЦА РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА И АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

Ванда ВОЈВОДИЋ МИЦОВА

УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ АРХИВА У КРЕИРАЊУ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ НАРОДА 

Татјана СЕГЕДИНЧЕВ

О ЕВИДЕНЦИЈАМА И ВОДИЧИМА У АРХИВСКИМ УСТАНОВАМА  

Владимир ИВАНИШЕВИЋ

МАТИЧНА СЛУЖБА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ ОД 1970. ДО 1990. ГОДИНЕ 

Ivo OREŠKOVIĆ

UČINKOVIT NADZOR NAD DOKUMENTARNIM I ARHIVSKIM GRADIVOM OPĆINA I GRADOVA IMPERATIV JE OČUVANJA POVIJESNIH VRELA ZA SUVREMENU I LOKALNU POVIJEST, NA PRIMJERU GRADA PLOČA 

Јасминка МАРКОВИЋ

АЛТЕРНАТИВНО ФИНАНСИРАЊЕ АРХИВА, ПРИМЕНА У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ КРАЉЕВО 

Зоран ВУКЕЛИЋ

АРХИВСКИ ДЕПО  – МЕСТО ЗА КУЛТУРНУ БАШТИНУ ИЛИ БИРОКРАТСКИ ОТПАД 

Милорад ЈОВАНОВИЋ

АРХИВСКА ГРАЂА О СУЂЕЊИМА НАРОДНИМ НЕПРИЈАТЕЉИМА У МОРАВСКОМ ОКРУГУ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

Бранка ЈАНАЧКОВИЋ, Драгана СТАНИСАВЉЕВИЋ

ЗНАЧАЈ ИЗРАДЕ И ПУБЛИКОВАЊЕ НАУЧНО-ОБАВЕШТАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА АФИРМАЦИЈУ АРХИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИСКУСТВА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ВРАЊУ 

Karolina KAPISODA, IVAN MARTINOVIĆ

ORGANIZACIJA ARHIVSKE SLUŽBE U CRNOJ GORI 

Љиљана ДОЖИЋ

СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА АРХИВА И ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ПЕРИОДУ 2004–2016.

Мирјана ОБРАДОВИЋ, Зорица НЕТАЈ

ИЗДАВАЧКА И ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА - ОДГОВОРНОСТ, ИСКУСТВА, ДОСТИГНУЋА, ЗНАЧАЈ 

Маја НИКОЛОВА

ЛАКУ НОЋ, ТИТО ТИ БИО У ПОМОЋ, ДА САЊАШ БРАНКИЦУ ЦЕЛУ НОЋ. ДОМОВИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДЕЦЕ У БУГАРСКОЈ 1945. 

Милена ЈОВАНОВИЋ, Сузана ПЕТРОВИЋ

ПРОБЛЕМИ СМЕШТАЈА И БЕЗБЕДНОСТИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У КОНТЕКСТУ ВОДИЧА КРОЗ ДЕПО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА "31. ЈАНУАР" ВРАЊЕ 

ЗАКЉУЧЦИ СА МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВИСТИЧКОГ САВЕТОВАЊА "АРХИВИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОКРУЖЕЊУ" Тара, 10-12. октобар 2018. године

*Дигитализација: Слободанка Цветковић

 

Погодака: 169

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
283
Број прегледа чланака
114339

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google